Undervisning åk 1-6

Årskurser träffas för undervisning enligt planering.

Ungdoms- och konfirmandgruppen
Vi träffas regelbundet varje fredag från kl.16.30 – 19.00.

Ungdomsgruppen riktar sig till alla ungdomar från årskurs 7 till 9, inklusive gymnasiet.
Tanken är att genom att delta i ungdomsgruppens träffar över en 2-årsperiod ges en förberedelse till att kunna ta emot konfirmationens sakrament.

ledare:

Charlotte Lignell, Kristoffer Lignell

kontakt: lignellcharlotte@gmail.com

Ungdomskonsulent
Alexander Persson
kontakt: lund.ungdom@katolskakyrkan.se