[:sv]Den franciskanska lekmannagruppen: La Verna, en fraternitet i den Franciskanska Sekularorden, OFS i Sverige

Den Franciskanska Sekularorden, tidigare benämnd tredje orden, är en av ordnarna i den Franciskanska familjen och består av lekmän, både kvinnor och män.

Gruppen träffas i Lund en gång per månad, tredje lördagen i månaden. Fraterniteten har nio medlemmar med avlagd profess (= avlagda löften) en aspirant och tre intresserade. Meningen är att som den helige Franciskus försöka leva ett enkelt liv med evangeliet för ögonen och Kristus som mål. Vi fördjupar oss i franciskansk spiritualitet, via litteratur och samtal, reträtt en gång per termin. På våren deltar vi i Franciskushelgen i Vadstena i mån av möjlighet.Vanligen firar vi också mässa tillsammans. Gruppen består av kvinnor och män jämt fördelat.

Lokal Minister: Yvonne Ricci OFS, tel: 0709 589754 Formningsansvarig:
Per Harrysson OFS, tel: 0705 489940[:]