S:t Thomas församling har vi två körer – vuxenkören och barnkören.

Vuxenkören har medlemmar från femton år och uppåt och sjunger företrädelsevis sakral musik, även om vi ibland också har framfört annat. Vi ingår i katolska stiftets nätverk av körer och deltar i den stora körfestival som äger rum i Vadstena vartannat år.

De senaste åren har vi haft glädjen att medverka vid ett par riktigt stora gudstjänster: 25-års jubileet av påven Johannes Paulus besök i Sverige 1989, som firades med en tacksägelsemässa i vår egen kyrka och ekumenisk vesper i domkyrkan, där vi sjöng tillsammans med domkyrkans körer. På våren 2016 firade vi dominikanordens 800-årsjubileeum med pompa och ståt, och hösten 2016 var det dags för den stora händelsen när påven Franciskus kom för att delta i Lutherska Världsförbundets åminnelse av reformationen . S:t Thomas kör sjöng både i högtidsgudstjänsten i domkyrkan 31 oktober och på Malmö Stadion, där påven firade allhelgonadagens högmässa dagen därpå.

Förutom den glädje som det är att sjunga, att man med sin nådegåva kan lova och prisa Gud, är också kören en plats för gemenskap och umgänge. Det har visat sig att många av våra vänner från andra länder tycker att kören är ett utmärkt sätt att komma in i församlingen och i förlängningen i samhället. Språksvårigheter existerar inte när man sjunger!

Barnkören startade i samband med påvens besök, då vi blev tillfrågade om vi hade barn som kunde vara med. Barnen var entusiastiska över den möjligheten, och kören har fortsatt att verka och sjunga. Nyss avslutade vi höstterminen med ett uppskattat luciatåg.

Om man vill vara med i barnkören underlättar det om man kan läsa, men det viktigaste är förstås som i all körsång att man kan sjunga och vill sjunga!

Välkomna att ta kontakt med körledare Maria Green
via e-post maria.green57@gmail.com , eller telefon 07 36 51 51 41