För att främja intresset för katolsk historia, med särskild inriktning på Sverige och i vårt fall Skåne och Danmark, finns det en lokal grupp i församlingen ansluten till riksorganisationen Katolsk historisk förening. Två till tre gånger per termin anordnas föredrag om något historiskt ämne med specifik katolsk prägel, t.ex. någon viktig händelse, en intressant person eller något med konstnärlig anknytning, såsom kyrkoarkitektur.

Medlemsavgiften 125:- betalas in till riksorganisationen (50:- för ytterligare familjemedlem).

Av icke-medlemmar som bevistar föredragen brukar vi ödmjukast be om ett bidrag på 20:- för täckande av våra omkostnader.

Kontaktperson: Sven Heilo, tel. 046-211 05 01, e-post euphonium@lsn.se