Katolska kyrkans lära och liv

Denna föreläsningsserie löper över fyra terminer och man kan börja vilken termin som helst. Det är lämpligast att deltaga från och med terminens första tillfälle, då terminen utgör en enhet. Om man önskar bli upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap bör man normalt sett följa hela serien om fyra terminer.

Lokal är S:t Thomas’ kyrkas församlingssal. Första tillfället är onsdagen den 31 januari kl. 18.45.

Detta är inte någon studiecirkel utan en serie ”kulturprogram” i samarbete med studieförbundet Bilda. I anslutning till föreläsningarna finns det utrymme för frågor och samtal.

Kursen följer Katolska kyrkans katekes. Vårterminen 2024 behandlas del 4.

Vi träffas:
31 januari
21 februari
6 mars
20 mars
3 april
17 april

För mera information, kontakta Malin Loman malin.loman@gmail.com