[:sv]Om altarskåpet: Altarskåpet Majestas Domini – den tronande Kristus – består av fem ikoner där vi i linjer, färger och former möter några av de viktigaste händelserna i evangelierna. I centrum ser vi den uppståndne Frälsaren och Konungen i himmelen, avbildad bland kullar träd och floder och flankerad av Guds moder Maria och den helige Johannes Döparen – en sinnebild för den eviga vår som är i antågande för hela skapelsen, alltings fullbordan och människans gudomliggörelse. Mittbilden fortsätter ut på flyglarna där änglar och helgon – trossyskon och vägvisare – ödmjukt gestaltar Kyrkans vördnad och tillbedjan. Vid sidan av detta avbildas Bebådelsen, Kristi dop, Kristi förklaring och Den uppståndne Kristus vid Tiberias sjö, händelser som berett vägen för människans vandring mot det eviga Paradiset och föreningen med Gud.

Placeringen i direkt anslutning till altaret, där den heliga måltiden dukas upp, understryker vår intima förening med Kristus, som under böner och lovsånger blir ett med oss genom brödets och vinets mysterium. Genom de heliga ikonernas närvaro i centrum för gudstjänsten kommer det predikade och det målade evangeliet – Guds ord och Guds bild – att ömsesidigt hänvisa till varandra och förklara varandra.[:]