Den Helige Thomas är en av kyrkans främsta teologer och filosofer. Han föddes ca år 1225 i Roccasecca, Italien.

Vid femårsåldern skickades han iväg till Benediktinklostret i Monte Cassino för att där påbörja sin utbildning och stannade där tills en konflikt som uppstod mellan kejsaren och påven nådde klostret. Efter det sändes Thomas iväg till Neapel där han studerade vid den filosofiska fakulteten och där bekantade han sig med Aristoteles filosofi.

Senare trädde han in i Dominikanorden och blev präst. Så småningom blev han också professor vid universitet i Paris där han undervisade i teologi. Han kallades doctor angelicus vilket betyder ”den änglalike” läraren. Summa Theologiae är hans mest kända verk.

Thomas dog den 7 mars 1274. Han helgonförklarades av påven Johannes XXII år 1323. Hans minnesdag firas den 28 januari eftersom det var på detta dagen år 1369 som hans reliker flyttades till Dominikaners kyrka i Toulouse.