I S:t Thomas församling finns en grupp dominikanska lekmän. Hos dominikanerna är lekmannagrenen en del av Orden.

Lekmannadominikanernas första regel godkändes redan år 1285. Den nuvarande regeln trädde ikraft 1985. I den heter det att ”somliga lekmän, som är manade av den helige Ande att leva i den helige Dominikus anda och efterföljd, knyts till Orden genom ett särskilt löfte enligt en för dem gällande stadga. […] Såväl i sitt andliga liv som i sättet att tjäna Gud och sin nästa i Kyrkan har de dominikanska lekmännen en särprägel. Som medlemmar i Orden och som lekmän deltar de i dess apostoliska uppdrag genom studium, bön och förkunnelse.”

Lekmannadominikanerna samlas en gång i månaden i konventet på Sandgatan. Gruppen har för närvarande sexton medlemmar. Under våra träffar brukar vi lära oss mera om olika aspekter av det dominikanska livet, studera och föra öppna samtal.

Lekmannadominikanerna i Sverige samarbetar med lekmannadominikanerna i de övriga nordiska länderna.

Ansvarig i Lund: Malin Loman malin.loman@gmail.com> – tel.  046-12 09 98

Spiritual: sr Katarina Gustavsson OP sr.katarina@roglekloster.se