[:sv]S:t Thomas besöksgrupp
Vi är en grupp kvinnor och män i församlingen som vill leva vår kristna tro genom att erbjuda besök till församlingens äldre, ensamma och sjuka. Det omfattar såväl andligt som socialt stöd. Det kan också handla om att följa någon till mässan, eller andra ärenden. Vi ser det som mycket angeläget att människor kan bibehålla gemenskapen med församlingen.

Flera av oss har tillstånd att gå med sjukkommunion till dem som inte kan komma till mässan. Vi sänds ut efter söndagens högmässa, och kan också gå med kommunionen under veckan. Den första kontakten går oftast genom kyrkoherden. Det kan innebära allt från enstaka insatser till kontakter över flera år. Bönen och kommunionen är det centrala, men för många betyder också besöket ett avbrott i en ofta ensam och isolerad tillvaro.
För oss som regelbundet besöker gamla och sjuka, blir besöken en värdefull del av vårt eget andliga liv. Det är underbart att se hur den Helige Ande verkar genom sakramentet, även oroliga äldre med demenssjukdom erfar stor frid.

Vi som går in i dessa uppdrag har olika nationalitet, ålder och bakgrund. Efterhand kommer vi att ha fortbildning i bemötande, hur man hanterar svåra situationer – såsom ”närhet och distans”, frågor kring lidande och död.[:]