Caritas Lund, vilka är vi?
Det är du och jag, alla vi som lägger en peng i Caritas bössor eller swishar ett bidrag, litet som stort. Vi vill hellre göra något för våra medmänniskor än ge efter för den uppgivenhet vi kan uppleva inför allt det lidande som pågår runt om i världen. Vi vill vara ordets görare, inte bara dess hörare (Jak 1:22).

Hur arbetar vi?
Alla insamlade medel går oavkortat till de projekt i utlandet som Caritas Lund väljer att satsa på. Styrelsen tar tacksamt emot förslag till nya projekt, det kan gälla såväl akuta behov som mer långsiktiga projekt som bidrar till att förändra människors levnadsvillkor på sikt. Precis
som i Caritas Lund, som inte har några administrativa kostnader och som kännetecknas av total transparens, försöker vi ha samma krav på mottagarna. I första hand satsar vi på projekt som vi kan följa genom direktkontakt med engagerade lekmän, präster och ordensfolk som finns på plats där hjälpen behövs. På detta sätt fyller Caritas Lund en funktion vid sidan av de större biståndsorganisationernas arbete.

Våra aktuella projekt
Sedan Rysslands invasion av Ukraina har vi upprättat kontakt med präster och ordenssystrar som befinner sig i landet. Genom dem bidrar vi kontinuerligt till arbetet med att bistå internflyktingar och människor som finns kvar i de krigsdrabbade områdena.
Sedan 2006 är Caritas Lund med och driver projektet Vattentankar i Kenya. I korthet handlar det om att bistå utsatta familjer genom att bygga små bostadshus med tillhörande vattentank för att samla upp regnvatten från hustaket. I första hand handlar det om hushåll som består
av ensamstående kvinnor med barn, som lever i undermåliga bostäder. I anslutning till projektet ges rådgivning kring sanitet, vatten och försörjning, med mera.

 

Mer information om projektet finns på:
www.vattentankar-kenya.se

Vill du bidra?
Det finns möjlighet att föra över eller swisha:
Bankgiro 5549-7309
Swishnummer 1 2 3 3 8 5 2 2 9 0.

Om du vill bli medlem i Caritas Lund, swisha 200 kr och skriv medlemsavgift.

Du kommer då att bli kallad till Caritas Lunds årsmöte. Alla medlemsavgifter går direkt in i våra projekt!

Har du egna förslag till projekt eller vill delta i nuvarande arbete, kontakta någon av kontaktpersonerna eller Kyrkoherden.

Kontaktpersoner

Axel Carlberg, axel.carlberg@upspring.se

Lave Regnell, paxinterra51@gmail.com

Anna Stjärne, ansvarig för projektet Vattentankar i Kenya, www.vattentankar-kenya.se  0733-798675