[:sv]Marialegionen är den största apostoliska organisationen av lekmän i den Katolska kyrkan. Det huvudsakliga syftet med Marialegionen är att ära Gud genom att helga sina medlemmar.

Medlemmarna träffas en gång i veckan för bön, planering, diskussion i grupp med ledning av en andlig ledare samt karitativt arbete utifrån det behov som finns i församlingen. Vår andliga ledare är fr. Paul-Dominique Masiclat OP. I vår församling besöker vi sjuka och äldre med bön och kommunion. Vi hjälper också med annat när församlingen behöver oss.

Marialegionen är öppet för alla katoliker som:

  • Troget utövar sin religion;
  • Inspireras av en önskan att delta i kyrkans apostolat genom medlemskap i legionen;
  • Är beredda att delta i arbete (besöka katoliker som av olika anledningar inte längre kan besöka kyrkan för mässor) såsom aktivt medlemskap i legionen innebär.

Vill du lära dig mer om den katolska tron?
Vill du berika ditt böneliv?
Vill du växa i vänskap med andra katoliker?
Vill du komma närmare Jesus och hans mor?

Välkommen till våra möten i S: t Thomas församling i Lund, Stora Tomegatan 15. Vi ber och talar på engelska och svenska.

För mer information
ring 0761657009
och besök vår hemsida: www.legionofmary.ie[:]

Marialegionen träffas i församlingssalen på söndagar kl. 16:00