S:t Thomas av Aquino församlings ministrantskola

Vi gläder oss åt det nya läsåret som startat och allt som vi kommer att få lära oss och vara med om under de kommande månaderna och inte minst att vi kommer att få möta Jesus Kristus i firandet av Kyrkans mysterier.

Följande datum träffas ministranterna:

18 augusti klockan 17.00

22 september klockan 17.00

6 oktober klockan 18.30 (obs annan tid pga sakramental tillbedjan)

20 oktober klockan 17.00

3 november klockan 18.30

17 november klockan 17.00

1 december klockan 18.30

15 december klockan 17.30