S:t Thomas av Aquino församlings ministrantskola

Vi gläder oss åt det nya läsåret som startat och allt som vi kommer att få lära oss och vara med om under de kommande månaderna och inte minst att vi kommer att få möta Jesus Kristus i firandet av Kyrkans mysterier.

Följande datum träffas ministranterna:

Vårterminen 2024:
Fredag 26 januari 18.30
Fredag 9 februari 18.30
Fredag 23 februari 18.30
Fredag 8 mars 18.30
Fredag 22 mars 18.30
Onsdag 27 mars 14.00 (inför Triduum)
Fredag 12 april 18.30
Fredag 26 april 18.30
Fredag 24 maj 18.30
Fredag 7 juni 18.30 (terminsavslutning)Söndag 28 april konfirmation
Söndag 2 juni 11.00 Kristi Kropps och Blods högtid