[:sv]Thomaskaffe för förmiddagslediga på torsdagar
I en församling är det viktigt att samla människor med erfarenhet av ett långt liv och låta dem dela med sig av dem. I denna grupp, som varje torsdag samlas under trivsamma former efter en kort andakt i Mariakapellet, har deltagarna själva bidragit med egna korta föredrag i ämnen med anknytning till vår tro. Det har varit mycket intressant att höra berättelser om t.ex. olika helgon eller andliga gestalter, men även om deltagarnas bakgrunder i olika länder, berättelser som det varit lärorikt att få ta del av. Vår deltagarlista omfattar ett tjugotal namn och vi brukar vara mellan tio och sjutton personer som samlas varje gång.[:]