Sankt Thomas Unga Katoliker (STUK) är församlingens ungdomsförening och en lokalförening inom riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).

STUK grundades 2015 och hette tidigare Lunds Unga Katoliker (LUNK). Under pandemin lades föreningen på is men startades igen 2021 och har sedan dess regelbundet organiserat aktiviteter samt träffar två gånger i månaden.

Syftet med STUK är att samla församlingens ungdomar för att ge dem en gemenskap där de tillsammans kan förstärka samt fördjupa sin tro.

STUK träffas vanligtvis varannan vecka (ibland fler gånger). För att få tillgång till regelbunden samt fortlöpande information om när träffarna äger rum bör
man följa STUK på Instagram: stuk.lund

Bli medlem i STUK här! (det är kostnadsfritt): http://medlem.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=57&oid=9771

För mer information
Instagram: stuk.lund
Mail: stuk@suk.se
Mail till församlingens ungdomskonsulent: lund.ungdom@katolskakyrkan.se