Vi är en liten grupp som träffas första och tredje tisdagen varje månad efter kvällsmässan. Vi ägnar oss åt textil i olika former och vårt främsta ansvar är våra kyrkliga textilier: Mäss-skrudar, albor, olika dukar och dylikt. Allt detta ska ju skötas, dvs tvättas, strykas och lagas. Flera av oss gillar att sticka, så vi stickar vantar och sockar till julmarknaden eller egna stick-projekt. Broderi kan vi också ägna oss åt: Korsstygnskors på torkdukar, som vi fållat eller egna broderier.

Tilläggas bör att vi har mycket trevligt tillsammans! Vårt gemensamma intresse för textil och kyrklig textil i synnerhet samlar oss. Vi är glada över att få bidra till kyrkans och församlingens liv med detta, som samtidigt är vårt stora intresse! Vi är inte så många, men vi skulle gärna bli fler. Vem som vill är välkommen att vara med!

Vi kommer att träffas första och tredje tisdagen i månaden, efter mässan.