Vänner,

 

covid-smittan fortsätter nu med fjärde vågen i Europa. Den vågen kallas ”de ovaccinerades pandemi”, med galopperande smittotal och dödstal, framför allt i Östeuropa och Ryssland, där de flesta ovaccinerade finns, och där det också finns en mäktig anti-vax-rörelse – paradoxalt nog också bland katoliker, trots att de nu levande påvarna Ratzinger och Bergoglio lät vaccinera sig så fort de kunde. Katolska kyrkan brukar ju anses som en bastion för förnuft och respekt för fakta.

 

Prästerna i Sankt Thomas vädjar nu till alla: gå och vaccinera dig, det är gratis. Den som inte är vaccinerad och inte har varit smittad, kommer förr eller senare att bli smittad, om inte denna vinter, så nästa. 

 

Fromhet är ingen ursäkt för dumhet. Vi hörde/sjöng nyss: Bevara mig, Gud, jag tar min tillflykt till dig. Men den som tar sin tillflykt till Gud måste också samarbeta med Gud. Att räkna med att Gud ska ingripa och upphäva naturlagarna för de frommaste, det kallar Thomas av Aquino (församlingens skyddspatron) att fresta Gud, att utsätta Gud för ett experiment. Gud har gett oss forskare, läkare och läkemedel som svar på våra böner. Om vi avvisar detta bönesvar, då kollar vi om Gud har lust att göra ett mirakel.

 

Aposteln Paulus utsattes en gång för en mordkomplott i Damaskus. Mördarna väntade vid stadsportarna. Men Paulus räddade sig en natt: hans lärjungar firade ner honom från stadsmuren i en korg (Apostlagärningarna 9:23-25). Borde Paulus i stället ha tillbringat natten i inre bön och väntat på att Gud skulle rädda honom med ett mirakel? Nej, han tog sin tillflykt till sina solidariska lärjungar (Thomas, Summa theologiae, II-II, q. 97, a. 1).

 

Att vaccinera sig är en solidaritetshandling, och en kärleksförklaring till oss andra. ”Solidaritet”, de flesta har hört ordet, betydde från början att om någon råkar ut för en katastrof, ett skeppsbrott eller en eldsvåda, då samlar alla andra in pengarna till sista kronan (in solidum) och ersätter förlusten och räddar den drabbade från misär. 

 

Om du har livet kärt, gå och vaccinera dig. Det är gratis. Du kan rädda någon annan från respiratorn, även om tycker att det inte är så noga med ditt eget liv.

 

Lund den 13 november 2021

 

Kyrkoherde p. Johan Lindén op samt övriga dominikanfäder, präster och diakoner i församlingen.

 

___________________________

Deum tentat qui habens quod faciat, sine ratione committit se periculo, experiens utrum possit liberari a Deo.