St Thomas Katolska Församling, Lund

Det händer i S:t Thomas - Val Ekonomiråd och Pastoralråd
 
 
 
 

Val Ekonomiråd och Pastoralråd

11 mars - 25 mars 2018. Rösträtt har alla som fyllt 16 år den 25 mars och som är registrerade församlingsmedlemmar.
Du kan rösta
* efter 10-högmässan söndag 18 och 25 mars
* på församlingsexpeditionen under ordinarie öppettider eller i brevlådan
* per post
Valsedlar och kuvert finns i vapenhuset och på expeditionen

1. Lägg dina valsedlar i ett innerkuvert. Skriv ingenting på kuvertet!

2. Lägg det igenklistrade innerkuvertet i ett Ytterkuvert. Skriv ditt Namn och Personnummer på ytterkuvertet, detta för att ditt namn ska kunna prickas av i röstlängden.

3. Det igenklistrade kuvertet lämnas till valförrättare eller på Församlingsexpeditionen eller skickas med post till: Valnämnden, St Thomas Församling, Lilla Algatan 8, 223 50 LUND. Poströster ska vara valnämnden tillhanda senast 23 mars.

OBS! Efter det att namnet på kuvertet kontrollerats mot röstlängden kommer ytterkuvertet att förstöras innan rösträkningen börjas. Detta för att bevara din valhemlighet.


Ekonomirådet

Av biskopen har vi fått dispens, så att mandatperioden för 5 personer förlängs. Dessa personer sitter, utan att väljas, kvar i rådet fram till församlingsmötet år 2020. 
Till Ekonomirådet skall 4 personer väljas, så att rådet består av 9 medlemmar.

Pastoralrådet
Till Pastoralrådet skall 9 personer väljas.


Valnämnden
 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig! Respekts hemsida