St Thomas Katolska Församling, Lund

Förstasidan Nyheter - SUK's-S en regionsdag
 
 
 
 

SUK's-S en regionsdag

Den 19 augusti håller vi i SUK's-S en regionsdag med start kl. 15:00
hos Dominikanerna på Sangatan 8 (Domino). Dagen kommer bjuda på umgänge, sakramental tillbedjan med fader Lars från Malmö
på föredrag om mässan av Fr. Parant.
1. kl. 15 startar aktiviteterna på Sandgatan 8 i Lund följt av utomhusaktiviteter samt bön i Lunds domkyrka.
2. kl. 18 är det tillbedjan med fader Lars från Malmö i Sankt Thomas.
3. Detta följs av fika, föredrag och diskussion om den heliga mässan lett av fader Parant.
För mer info se anslagstavlan.
 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig!
Kontakta våra rådgivare även anonymt: svarafragor@respektlivet.nu