St Thomas Katolska Församling, Lund

Förstasidan Nyheter - Biskop Anders kanoniska visitation
 
 
 
 

Biskop Anders kanoniska visitation

Med anledning av att biskop Anders inom kort kommer att genomföra den kanoniska visitationen av vår församling så har jag beslutat att ge en möjlighet för alla, rådsmedlemmar, frivilliga, kateketer, församlingsmedlemmar och andra att konfidentiellt lämna personliga synpunkter beträffande församlingens liv och dess ledning direkt till biskopen.

Det går till på följande sätt: i vapenhuset finns papper samt kuvert. Den som så vill kan skriva synpunkter och därefter lämna brevet i pastorsexpeditionens brevlåda. Endast brev med signatur och kontaktuppgifter kommer att beaktas. Biskopen är den ende som, under sin vistelse här, kommer att läsa breven.

p Johan op
 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig!
Kontakta våra rådgivare även anonymt: svarafragor@respektlivet.nu